Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ytterby IS

belysning grusplan

Det finns möjlighet att tända belysningen på grusplanen utanför hallen, via den plan-belysning som finns längs ena långsidan.

Ni tänder och släcker denna belysinng via ett vred på den beslysningstople som är närmast villagatan, på långsidan mot skogen.


Det är ok att tända men det måste också släckas.

Viktigt att de som sist lämnar hallen även släcker denna belysning!


Den gruppen som tänder måste stämma av med gruppen som kommer efter ifall de vill ha belsysningen tänd eller ifall de som lämnar skall släcka.


Ordning i hallen


Mål:

För att det skall bli bra för de lag som kommer efter er, så vill vi att ni lämnar hallen med målen uppställda enligt följade bild.

Inga mål skall stå kvar på planytan utan vara avrullade till de anvisade ställena enligt bilden. 

7-mannamål vid kortsidorna skall alltid fästas i näten, för att bollar inte skall skada hallen/porten. Gäller även ifall ni ställer dit 5-mannamål istället

5-mannamålen rullas av efter användning till anvisad plats på ena kortsidan

3-mannamålen ställs undan på anvisad plats efter användade, de får ej stå kvar ute på plan eller längs långsidorna!


Sarger

Har ni använt sargerna i träningen ställs dessa tillbaka på anvisad plats. De får ej står kvar ute på plan eller längs med långsidorna.

Vagnarna som sargerna står på får EJ rullas ut på plan.  Sargerna får bäras ut och tillbaka igen 


Pinnar och Koner

I hörnet bredvid sargen står det gula pinnar samt en plastback med Koner, som ka nanvändas av lagen som är i hallen. Ställ tillbaka materialet efter ni använt det, så det inte står kvar ute på eller bredvid plan. 


Dörrar och Portar

När ni lämnar hallen måste ni kontrollera att nödutgången (dörren på långsidan) är låst samt att bortre porten är stängd och låst med remmen.

Detta för att förhindra att behöriga kommer in i hallen, med risk för vandalisering

 
YIS information
HANDLA OCH STÖTTA OSS SAMTIDIGT
Information vid skada