Välkommen till Idrottsskolan HT 16/VT17
Idrottsskolan vänder sig till barn ur skolår 2 och 3 i Kungälvs kommun 

 Syfte:

Idrottsskolan vill ge barn i Kungälvs kommun möjligheten att testa på olika idrotter under två års tid.


Målsättning:

Förhoppningen är att barnen skall hitta en idrott som passar dem, så att de vill fortsätta att idrotta och delta i föreningslivet.

Så här fungerar det:
  • Idrottsskolan hålls en gång i veckan. Tider och dagar är anpassade efter respektive förenings verksamhet. Barnen testar varje idrott under en fyraveckorsperiod.

  • Under ett år får barnen testa på fem olika idrotter och får aktiviteter under 20 veckor.

  • Barnen delas in i grupper med cirka femton barn i varje grupp

  • Ledarna/tränarna kommer från respektive förening

Mer info finns här:

https://kungalvsidrottsskola.myclub.se 
PLATINASPONSORER
 
SAMARBETSPARTNERS
 
 
HANDLA OCH STÖTTA OSS SAMTIDIGT
Information vid skada